Felhasználási feltételek

általános

Minden olyan szerződés, amely a velünk leadott megrendelések elfogadásából ered, az alábbi Feltételek hatálya alá tartozik, és az ilyen Feltételek semmilyen módosítása, módosítása vagy helyettesítése nem kötelező érvényű, kivéve, ha kifejezetten írásban beleegyeztünk. Különösen az ügyfelek saját megrendelési űrlapjain leadott megrendeléseket fogadjuk el csak azzal a feltétellel, és azzal a kifejezett megértéssel, hogy kötelezettségeinket kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg, és az ilyen megrendelés elfogadásakor és végrehajtásakor úgy kell tekinteni, hogy nem bármilyen módon megváltoztatta vagy növelte kötelezettségeinket vagy kötelezettségeinket a jelen Feltételekben rögzítettek szerint.

Rögzített Áras Szállítás

A weboldalon átalánydíjas kiszállításra jogosultként feltüntetett termékeket kizárólag a Társaság határozza meg. A támogatható termékek listáját a Társaság bármikor módosíthatja.

Az átalánydíjas szállításra jogosult termékek nem jogosultak a promócióra, ha a megrendelt termék teljes mennyisége meghaladja a 10 fontot akár bruttó, akár méretben kifejezve. Ilyen körülmények között a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznak a vásárlásra.

Több sor vásárlása esetén az összes megvásárolt terméknek alkalmasnak kell lennie az átalánydíjas szállításra, hogy az átalánydíjas szállítást alkalmazzák a rendelésre. Ha valamelyik sor nem jogosult átalánydíjas szállításra, akkor a teljes bevásárlókosár nem minősül átalánydíjas szállításra. Ebben az esetben a gazdaságos vagy az expressz szállítási díjak vonatkoznának a vásárlásra.

Az átalánydíjas szállításból kizárt termékek közé tartoznak többek között, de nem kizárólag, a 2 métert meghaladó méretű tételek, minden olyan árucikk, amelynek szállításához raklapra vagy exportládára van szükség, veszélyes árukat (beleértve a lítium-ion akkumulátorral ellátott termékeket is) és nehéz vagy terjedelmes tételeket, mint pl. mint létrák, szekrények stb.

Átalánydíjas szállítás csak a weboldalunkon leadott rendelések esetén érhető el.

Normál szállítás

A weboldalon feltüntetett, szabványos kiszállításra jogosult termékeket kizárólag a Vállalat határozza meg. A támogatható termékek listáját a Társaság bármikor módosíthatja.

A normál szállításra jogosult termékek nem vehetnek részt ebben a promócióban, ha a megrendelt termék teljes mennyisége meghaladja a 15 fontot akár bruttó, akár méretben kifejezve. Ilyen esetekben a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznak a vásárlásra.

Több sor vásárlása esetén az összes megvásárolt terméknek alkalmasnak kell lennie a normál szállításra, hogy a rendelésre a normál szállítást alkalmazzák. Ha valamelyik sor jogosult Normál szállításra, akkor a teljes bevásárlókosár nem minősül normál szállításra. Ebben az esetben a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznának a vásárlásra.

A szabványos szállításból kizárt termékek közé tartoznak többek között a 2 métert meghaladó méretű termékek, minden olyan árucikk, amelynek szállításához raklapra vagy exportrekeszre van szükség, veszélyes tárgyakat (beleértve a lítium-ion akkumulátorral ellátott termékeket is) és nehéz vagy terjedelmes tárgyakat, mint pl. létrák, szekrények stb.

Normál kiszállítás csak a weboldalunkon teljesített rendelések esetén érhető el.

A 10% kedvezmény csak a weboldalunkon keresztül leadott rendelésekre érvényes; által nyújtott hivatalos árajánlatokkal ez a kedvezmény nem vehető igénybe Raptor Supplies. A kedvezmény csak az ÁFA nélküli termékárakra érvényes; szállítási és kezelési költségekre nem használható fel. Más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze. Ezt a promóciót a Társaság bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy törölheti.

Árak és specifikációk

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk az árakat vagy az áruk specifikációit, típusait vagy modelljeit, és minden árut a szállítás időpontjában érvényes árak és feltételek függvényében értékesítünk. A megrendelés beérkezését és annak visszaigazolását nem tekinthetjük az adott megrendelés általunk adott áron történő elfogadásnak. Az áruk az ex-works szállításra vonatkoznak, kivéve, ha kifejezetten másképp van feltüntetve.

Importengedélyek

Az ügyfél felelős minden behozatali engedély megszerzéséért és az áruk rendeltetési országba történő behozatalára vonatkozó összes előírás betartásáért, valamint az összes vám, a kikötői illetékek és egyéb díjak megfizetéséért.

Szállítási dátumok

Az általunk megadott szállítási határidők csak hozzávetőlegesek, és nem vállalunk felelősséget a kézbesítés bármilyen okból történő késedelméből eredő veszteségekért, sérülésekért, károkért vagy kiadásokért, és a késedelem nem jogosítja fel a vásárlót a rendelés törlésére vagy az átvétel megtagadására. szállítás.

Visszaküldött termékek

Nem vagyunk kötelesek elfogadni az ügyfelek megrendelésére szállított áruk visszaszolgáltatását. Amennyiben az ilyen árukat visszafizetésre elfogadják, fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint kezelési díjat számoljunk fel.

Törlés

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a szállítás előtt törölt megrendelésekért lemondási díjat számítsunk fel. Ha az árut az ügyfelek egyedi előírásai szerint rendelték meg, a lemondási díj jelentős lehet.

Csomagolás

Ha az árukat csomagolt állapotban értékesítik, a csomagolás mértéke és / vagy a védelem a mi belátásunk szerint történik, kivéve, ha az ügyfél külön csomagolást ír elő, amely esetben az ilyen csomagolásért külön kell fizetni.

Vis major

Késleltetnek-e vagy akadályoznak-e bennünket a kézbesítésben az Isten törvényének háborúja miatt a polgári zavargások, amelyek kormányzati vagy parlamenti korlátozásokat követelnek meg, vagy bármilyen behozatali vagy kiviteli szabályozást tiltanak vagy életbe léptetnek, sztrájkot zárnak a kereskedelmi vitákban, ha nehézséget okoznak a munkások megszerzése, vagy a gépekben bekövetkezett tűzhiba, vagy bármilyen tűzbaleset egyéb, a mi befolyásunkon kívül eső okok miatt szabadon felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük a szerződést anélkül, hogy felelősséget vállalnánk az ebből eredő károkért.

Adat- és mérnöki szolgáltatások

Kérésre adatokat és mérnöki szolgáltatásokat nyújtunk az általunk szállított termékek alkalmazásával vagy használatával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget semmiféle olyan kárért, amelyet közvetlenül vagy közvetve bármely személy elszenved az ilyen adatok vagy mérnöki szolgáltatások egészében vagy részben történő átvétele vagy használata során.

Fizetés

Eltérő megállapodás hiányában az árut teljes egészében az ügyfélnek kell teljesítenie, mielőtt bármilyen árut kiszállítanának, vagy az ügyfélnek visszavonhatatlan akkreditívet kell nyitnia, amelyhez hozzá kell adni az általunk kinevezett londoni bank visszaigazolását.

Cím

Hacsak mi írásban kifejezetten másként nem állapodunk meg, az általunk szállított árukban lévő ingatlanok nem szállnak át a vevőre, amíg a vételár teljes kifizetése meg nem történt, de a kockázat az ügyfélre száll át, amikor az árut a vevőnek szállítjuk vagy fuvarozó vagy más bailee az ügyfélnek történő továbbítás céljából. Az ügyfélnek a fenti jogcím -fenntartással való árukkal vagy azokba történő belefoglalásából származó ügyletek hasznát és/vagy bevételét bizalommal kell kezelni számunkra.

Értelmezés

Az általunk tett ajánlat alapján létrejött szerződéseket minden tekintetben az angol törvények szerint kell értelmezni, és azokra az irányadóak, és az ügyfél vállalja, hogy az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik az esetleges jogviták vagy bármilyen különbségek felmerülésével kapcsolatban. szerződés.

Garantáljuk, hogy minden általunk forgalmazott új berendezés mentes az anyag- vagy gyártási hibáktól. A garancia szerinti felelősségünk az alkatrészek vagy alkatrészek kijavítására korlátozódik, amelyeket a berendezés új vevőnek történő átadásától számított egy éven belül vissza kell juttatni hozzánk, és amelyek vizsgálatunk során meggyőződtek arról, hogy anyaghibásak vagy kivitelezés. A garancia magában foglalja az ilyen alkatrészek vagy alkatrészek javításával kapcsolatban felmerült munkánk költségeit.

Ez a garancia azzal a feltétellel adható, hogy:

 • a)Az ilyen hibák megjelenésétől számított tizennégy napon belül írásban értesítünk, és a berendezést vagy a hibás alkatrészeket visszaküldjük, amint az ésszerűen megvalósítható, vagy ha ez nem praktikus, az általunk hozzáférhetővé tették
 • b) Megítélésünk szerint a berendezést helyesen szerelték fel, és a szokásos módon használták a telepítési, üzemeltetési és karbantartási utasításoknak megfelelően
 • c) Hacsak a vevő a teljesítményadatokat és a teljesítménytűréseket nem írta elő, és a berendezés megrendelésekor nem állapodott meg velünk, anyagi vagy gyártási hiba hiányában nem vállalunk felelősséget az adott teljesítmény elmulasztásáért.
 • d) Ha a berendezést megítélésünk szerint megváltoztatták, szétszedték, megjavították, elhanyagolták, megrongálták vagy bármilyen módon használták úgy, hogy az hátrányosan befolyásolja a teljesítményét vagy állapotát, nem vállalunk felelősséget a használatából eredő hibákért.
 • e) Nem vállalunk felelősséget a nem általunk engedélyezett vagy javasolt pótalkatrészek vagy cserealkatrészek használatából eredő hibákért.
 • f) Minden általunk kicserélt berendezés vagy hibás alkatrész a mi tulajdonunkba kerül.
 • g) A hibás alkatrész garanciális igény szerinti javításáról vagy cseréjéről a mi döntésünk
 • h) A garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely normál kopás miatt cserére szorul
 • i) A garanciális igény alapján hozzánk visszaküldött berendezések vagy alkatrészek munkáinkba szállítása az igénylő felelőssége és költségén történik.
 • j) Nem vállalunk felelősséget az ügyfelek áruiban bekövetkezett bármilyen veszteségért vagy károsodásért, amikor az árut magunkhoz szállítjuk, vagy tőlünk szállítjuk, vagy ügynökeink birtokában vagy tőlünk szállítják.
 • k) Nem vállalunk garanciát az általunk szállított berendezésekre, kivéve a fenti garanciát, és a fentiek általánosságának sérelme nélkül nem vállalunk felelősséget sem szerződésben, sem más módon az áruk hibáiért vagy sérüléseiért. vagy az ilyen hibákból vagy az ezekkel kapcsolatosan végzett munkából eredő károkra, és semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az elszenvedett következményes veszteségekért vagy károkért, beleértve a használatból eredő szerződéses veszteséget vagy a haszon elmaradását. Felelősségünk semmilyen esetben sem haladja meg a követelés tárgyát képező áru értékét
 • l) A vásárló tudomásul veszi, hogy a berendezést az ár megfizetése és a vevő részéről vállalt kötelezettség ellenében adják el neki.
  • tartsa be az összes körültekintő gyakorlatot a telepítéssel és a felhasználóval kapcsolatban, hogy a berendezést ne használják, ha bármilyen okból veszélyes állapotban vannak
  • annak biztosítása, hogy a berendezést beépítsék más berendezésbe, hogy az ilyen berendezés megfelelő állapotban legyen, és hogy az beépítés összhangban legyen azzal, amit a gyártó előírna
  • biztosítja, hogy a berendezés használói megfelelő tájékoztatást kapjanak a berendezés használatával kapcsolatos feladataikról
  • tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi jogszabályokat, amelyeket időről időre módosítanak a szállított felszereléssel kapcsolatban

így semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a vásárló feltételeinek be nem tartása miatt a) nak nek d) fentebb meghatározott

A fenti garancia a vevők törvényi jogainak sérelme nélkül adódik

Európai távértékesítési irányelv (DSD)

Azok a vásárlók, akik a DSD -ben „távértékesítésként” meghatározott módon vásárolnak tőlünk, és akik a DSD -ben meghatározott magánszemélyek, jogosultak az áru átvételétől számított 7 munkanapon belül, és indok nélkül visszavonni a megrendelést, és visszatérítik az árát. fizettek. A vásárlóknak saját költségükön kell visszaküldeniük az árut, az áruknak pedig új állapotban és eredeti csomagolásban kell megérkezniük telephelyünkre.

Ez a lemondási jog nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket speciális megrendelésre gyártottak, és amelyeket a megrendeléskor a vevővel azonosítottunk.

A termék használatának korlátozása

A következő kifejezések kiemelik a termékek használatát, amikor vásárolnak RAPTOR SUPPLIES.


A termék használatának korlátozása

Kapcsolatfelvétel

Azonnal forduljon fiókkezelőjéhez, hogy személyes tanácsot kérjen
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.