Felhasználási feltételek

General

Minden olyan szerződés, amely az accepA nálunk leadott rendelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak, és az ilyen Feltételek módosítása, módosítása vagy helyettesítése nem kötelező érvényű, kivéve, ha erről kifejezetten írásban hozzájárulunk. Különösen a vevők saját megrendelésére leadott megrendelésekchase megrendelőlapok lesznek accepcsak azzal a feltétellel és kifejezett megértéssel vállaljuk, hogy kötelezettségeinket kizárólag a these Általános Szerződési Feltételek és az accepEgy ilyen megbízás teljesítése és végrehajtása esetén úgy kell tekinteni, hogy semmilyen módon nem változtattuk meg vagy bővítettük a t által meghatározott kötelezettségeinket vagy kötelezettségeinket.hese Általános Szerződési Feltételek.

Rögzített Áras Szállítás

A weboldalon átalánydíjas kiszállításra jogosultként feltüntetett termékeket kizárólag a Társaság határozza meg. A támogatható termékek listáját a Társaság bármikor módosíthatja.

Az átalánydíjas szállításra jogosult termékek nem jogosultak a promócióra, ha a megrendelt termék összmennyisége meghaladja az 10 fontot akár bruttó, akár méretben kifejezve. Ilyen körülmények között a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznak a purchase.

Több sor esetén a purchased, minden termék purchased jogosultnak kell lennie az átalánydíjas szállításra, hogy az átalánydíjas szállítást alkalmazhassa a rendelésre. Ha valamelyik sor nem jogosult átalánydíjas szállításra, akkor a teljes bevásárlókosár nem minősül átalánydíjas szállításra. Ebben az esetben a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznának a purchase.

Az átalánydíjas szállításból kizárt termékek közé tartoznak többek között, de nem kizárólag, a 2 métert meghaladó méretű tételek, minden olyan árucikk, amelynek szállításához raklapra vagy exportládára van szükség, veszélyes árukat (beleértve a lítium-ion akkumulátorral ellátott termékeket is) és nehéz vagy terjedelmes tételeket, mint pl. mint létrák, szekrények stb.

Átalánydíjas szállítás csak a weboldalunkon leadott rendelések esetén érhető el.

Normál szállítás

A weboldalon feltüntetett, szabványos kiszállításra jogosult termékeket kizárólag a Vállalat határozza meg. A támogatható termékek listáját a Társaság bármikor módosíthatja.

A normál szállításra jogosult termékek nem jogosultak a promócióra, ha a megrendelt termék összmennyisége meghaladja a 15 fontot akár bruttó, akár méretben kifejezve. Ilyen körülmények között a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznának a purchase.

Több sor esetén a purchased, minden termék purchased jogosultnak kell lennie a normál szállításra, hogy a megrendelésnél a normál szállítást alkalmazzák. Ha valamelyik sor jogosult a normál szállításra, akkor a teljes bevásárlókosár nem minősül normál szállításra. Ebben az esetben a gazdaságos vagy expressz szállítási díjak vonatkoznának a purchase.

A szabványos szállításból kizárt termékek közé tartoznak többek között a 2 métert meghaladó méretű termékek, minden olyan árucikk, amelynek szállításához raklapra vagy exportrekeszre van szükség, veszélyes tárgyakat (beleértve a lítium-ion akkumulátorral ellátott termékeket is) és nehéz vagy terjedelmes tárgyakat, mint pl. létrák, szekrények stb.

Normál kiszállítás csak a weboldalunkon teljesített rendelések esetén érhető el.

10% discount csak a weboldalunkon keresztül leadott rendelésekre vonatkozik; ez discount nem használható a által biztosított formális idézetekkel Raptor Supplies. Discount csak az ÁFA nélküli termékárakra érvényes; szállítási és kezelési költségekre nem használható. Nem vonható össze más akcióval ill discounts. Ez a promóció lehet amea Vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül megszünteti vagy megszünteti.

Árak és specifikációk

Fenntartjuk a jogot az árak vagy a specárutípusok, típusok vagy modellek bármikor, és minden áru a kiszállítás időpontjában érvényes árak és feltételek szerint kerül értékesítésre. A megbízás beadását és annak általunk történő tudomásulvételét nem fogjuk akként értelmezni.ceptőlünk egy ilyen megrendelés bármely meghatározott áron. Az áruk árai respect a gyárból történő szállítás, hacsak nincs kifejezetten másként feltüntetve.

Importengedélyek

Az ügyfél felelős az importengedélyek megszerzéséért és az admi-ra vonatkozó összes előírás betartásáértssiaz áruk beszállítása a célországbainavámok, kikötői illetékek és egyéb díjak megfizetésére.

Szállítási dátumok

Az általunk megadott szállítási dátumok csak hozzávetőlegesek, és semmilyen felelősséget nem vállalunkcepa szállítás bármilyen okból bekövetkező késedelméből eredő károkért vagy költségekért, és a késedelem nem jogosítja fel a vevőt a megrendelés törlésére vagy a szállítás megtagadására.cept szállítás.

Visszaküldött termékek

Nem vagyunk kötelesek accept az ügyfelek megrendelésére szállított áruk visszaküldése. Ahol az ilyen áruk accepVisszaküldés esetén fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint kezelési költséget számítsunk fel.

Törlés

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiszállítás előtt lemondott rendelések esetén lemondási díjat számítsunk fel. Ahol az árut megrendelték az ügyfelek személyéhez specA lemondási díj alacsonyabb lehetstantial.

Csomagolás

Ha az árut csomagolva értékesítik, a csomagolás és/vagy a védelem mértéke a mi döntésünk, kivéve, ha az ügyfél kiköti. speciális csomagolás, ebben az esetben a csomagolás külön díjat számít fel.

Vis major

Ha késlekedünk, vagy prevented a szállítástól az Act of God háborús polgári zavargás miatti kormányzati vagy parlamenti rekvirálás miattamenáris korlátozások tilalma vagy bármilyen behozatali vagy kiviteli szabályozás bevezetése sztrájk kizárás kereskedelmi vita munkaerő megszerzésének nehézségei vagy gépek meghibásodása tűzbaleset vagy bármilyen más ok, amely rajtunk kívül áll, jogunkban áll a szerződést felmondani vagy felfüggeszteni felelősségvállalás nélkül az ebből eredő veszteségért vagy kárért.

Adat- és mérnöki szolgáltatások

Kérésre adatokat és mérnöki szolgáltatásokat nyújtunk az általunk szállított termékek alkalmazásával vagy használatával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyeket bármely személy közvetlenül vagy közvetve elszenvedett az ügyben vagy azon keresztül.ptiaz ilyen adatokról vagy mérnöki szolgáltatásokról, részben vagy egészben.

Fizetés

Hacsak nem másképp specha megállapodás született, a vevőnek a teljes összeget ki kell fizetnie az áruk feladása előtt, vagy az ügyfélnek ki kell nyitnia egy irrevokábel Akkreditív, amelyhez hozzá kell adni egy London Bank visszaigazolását, hogy névlinated általunk.

Cím

Hacsak másként nem állapodtunk meg kifejezetten írásban, az általunk szállított áruk tulajdona nem száll át a vásárlóra a vételár teljes kifizetéséig.chase ár megtörtént, de a kockázat akkor száll át a vásárlóra, amikor az árut a vevőnek szállítjuk vagy a carrier vagy más óvadékos továbbítás céljábólssiaz ügyfélre. Az ügyfél által a fenti tulajdonjog-fenntartás alá tartozó árukkal vagy árukkal kapcsolatos bármely ügyletből származó hasznot és/vagy bevételt a mi bizalmunkban tartjuk.

Értelmezés

Az általunk adott árajánlatból eredő szerződések minden esetben érvényesekspects az angol törvények és az ügyfél ag szerint értelmezendő és azokra az irányadókrees hogy alávesse magát a kizárólagos jogásznaksdiaz angol bíróságok bármely, a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitájában vagy nézeteltérésében.

Garantáljuk, hogy minden általunk értékesített új berendezés anyag- vagy gyártási hibáktól mentes. A jelen jótállás szerinti felelősségünk minden olyan alkatrész vagy alkatrészek kijavítására korlátozódik, amelyeket a berendezés újonnan az ügyfélnek való átadásától számított egy éven belül vissza kell küldeni nekünk, és amelyekkel a vizsgán elégedettek vagyunk.inaanyag- vagy gyártási hibára. Ez a garancia magában foglalja az ilyen alkatrész vagy alkatrészek kijavítása során felmerülő munkaköltségeket.

Ez a garancia azzal a feltétellel adható, hogy:

 • a) Nem vagyunktifírásban, tizennégy napon belül azután, hogy az ilyen hibák jelentkeztek, és a berendezést vagy a hibás részeket a lehető leghamarabb visszaküldik, vagy ha ez nem célszerű, azspectőlünk
 • b) Megítélésünk szerint a berendezést helyesen telepítették, és rendszerint a telepítésre és a karbantartásra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták
 • c) Kivéve, ha a teljesítményadatokat és a teljesítménytűréseket a purchaser és a berendezés megrendelésekor megállapodásunk értelmében anyagi vagy gyártási hiba hiányában nem vállalunk felelősséget az adott teljesítmény elmulasztásáért.
 • d) Ha a berendezést megítélésünk szerint megváltoztattuk, szétszedtük, megjavítottuk, elhanyagolt sérülést szenvedett, vagy bármilyen módon használtuk, így hátrányosan befolyásolva annak teljesítményét vagy állapotát, nem vállalunk felelősséget a használatból eredő hibákért
 • e) Nem vállalunk felelősséget olyan hibákért, amelyek nem au. pótalkatrészek vagy cserealkatrészek használatából erednekthoráltalunk kiadott vagy ajánlott
 • f) Az általunk kicserélt berendezések vagy hibás alkatrészek a tulajdonunkba kerülnek
 • g) A döntést arról, hogy a hibás alkatrészt kijavítjuk vagy kicseréljük -e jótállási igény alapján, saját belátásunk szerint hozzuk meg.
 • h) A garancia nem terjed ki minden olyan alkatrészre, amelyet a normál elhasználódás miatt ki kell cserélni
 • i) A garanciális igények alapján visszaküldött berendezések vagy alkatrészek munkánkba szállítása az igénylő felelőssége és költsége
 • j) Mi accepnem vállalunk felelősséget a vásárló áruiban bekövetkezett bármilyen veszteségért vagy sérülésért, miközben az árut magunkhoz szállítjuk, magunktól vagy birtokunkban van.ssiügynökeinknél vagy az ügynökeinktől való szállításban
 • k) Nem vállalunk garanciát az újraspect általunk szállított berendezés, plcept a foregojótállással és a sérelme nélkül generala foregonem vállalunk felelősséget sem szerződésben, sem egyéb szerződésbenspect az áruk hibáiról vagy az ilyen hibákból vagy az ezekkel kapcsolatos bármely munkából eredő sérülések vagy károk miatt, és semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az elszenvedett következményes veszteségekért vagy károkért, beleértve a szerződés elvesztését is. vagy elmaradt haszon. Felelősségünk semmilyen esetben sem haladja meg a követelés tárgyát képező áru értékét
 • l) A purchaser tudomásul veszi, hogy a berendezést az ár megfizetése és a pur egy részének vállalása ellenében adták el nekichaser to
  • tartsa be az összes körültekintő gyakorlatot a telepítéssel és a felhasználóval kapcsolatban, hogy a berendezést ne használják, ha bármilyen okból veszélyes állapotban vannak
  • annak biztosítása, hogy a berendezést beépítsék más berendezésbe, hogy az ilyen berendezés megfelelő állapotban legyen, és hogy az beépítés összhangban legyen azzal, amit a gyártó előírna
  • biztosítja, hogy a berendezés használói megfelelő tájékoztatást kapjanak a berendezés használatával kapcsolatos feladataikról
  • tartsa be a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályokat ameidőről időre a szállított berendezéssel kapcsolatban

így nem vállalunk felelősséget semmilyen ügybenspect következtében a purchaser nem tartja be a feltételeket a) nak nek d) fentebb meghatározott

A foregoA jótállást a tisztaság sérelme nélkül vállaljukchasers törvényes jogai

Európai távértékesítési irányelv (DSD)

Azok a vásárlók, akik a DSD-ben „távértékesítésként” meghatározott módon vásárolnak tőlünk, és a DSD meghatározása szerint magánszemélyek, jogosultak az áru kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül indoklás nélkül lemondani megrendelésükről, és visszakapni az árát. fizettek. A vásárlóknak az árut saját költségükön kell visszaküldeniük, és az árunak meg kell érkeznie premiújszerű állapotban és eredeti állapotukbaninal csomagolás.

Ez az elállási jog nem vonatkozik a gyártott termékekre special sorrendben és azonosítanitifa megrendeléskor a vevőnek megadtuk.

A termék használatának korlátozása

A következő feltételek highlight a termékek felhasználása vásárláskor RAPTOR SUPPLIES.


A termék használatának korlátozása

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.